VOLKSSNAKKEL

ENG-----------------------------------------------------------------

Together with chief editor LaureenLangkamp I am the illustrator and editor @ the worst printed newspaper of Groningen.

Together with technical wonder Tom Dijkstra and busy press specialist Koen de Graaf we release the Volkssnakkel monthly (but most of the time very irregular).

Nevertheless, we already printed 12 editions with silkscreen!

NL-------------------------------------------------------------------

Onder leiding van hoofdredactrice Laureen Langkamp ben ik vaste illustrator en redactielid bij de meest slecht gedrukte krant van Groningen.

Samen met technisch wonder Tom Dijkstra en de drukke drukker Koen de Graaf geven we dit krantje erg onregelmatig uit.

Desalniettemin hebben we al 12 edities gezeefdrukt!
There's always a folded A0 print inside a "normal" volkssnakkel